Het Bestuur

Groepsbestuur

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met enkele ouders de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten. Het bestuur ondersteunt de leiding en bewaakt de kwaliteit van het scoutingspel. 

Even voorstellen:

De vijf rollen van een STER(k) bestuur

Voorzitter: Ben is sinds 18 november 2019 voorzitter. De zoon van Ben zit bij de Krevelscouts en daarnaast is Ben fanatiek klusser.

Secretaris: Vacant op dit moment hebben we als vereniging geen secretaris.

Penningmeester: Paul is in maart 2022 als penningmeester van de vereniging gekozen. Paul is in de afgelopen jaren op diverse manieren verbonden geweest aan de vereniging, als ouder, ijsvogelleiding en al eerder ook als bestuurslid.

(Extra) Bestuurslid: Lynn is in de groepsraad van Juli 2022 gekozen als algemeen bestuurslid. Lynn heeft als jeugdlid alle speltakken binnen de vereniging doorlopen en is nu na een periode als Tonttu leiding inmiddels al een paar jaar leiding bij het Jeanne D’Arc-Vendel.

(Extra) Bestuurslid: Vacant op dit moment hebben we als vereniging een plek vrij als algemeen bestuurslid.

Groepsbegeleider: Annamien is in de groepsraad van november 2019 gekozen als groepsbegeleider. Annamien is jaren lang leiding geweest bij de Scouts. Ze kent de vereniging en het scoutingleven door en door.

Een functie in het bestuur wordt voor drie jaar bekleed. Daarna kan het zittende lid herkozen worden of plaats maken voor een nieuw lid. Hieronder staat het rooster van aftreden. lees er meer over in het Huishoudelijk Reglement. Het is mogelijk om eerder te beginnen als er een positie vrij is, het rooster van aftreden blijft dan wel gelijk.

FunctieHuidigTermijn(Her)KiesbaarVervolg
VoorzitterBenny2per februari 2025per februari 2028
Algemeen lidLynn1per februari 2025per februari 2028
Secretaris**per februari 2023per februari 2026
Groepsbegeleider**per februari 2023per februari 2026
Algemeen lid**per februari 2023 per februari 2026
PenningmeesterPaul1per februari 2024per februari 2027
GroepsbegeleiderAnnamien1per februari 2024per februari 2027
* vacant

Stichtingsbestuur

Besturen

Naast de groep is er een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de stichting. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en onroerend goed. Dit doen zij enkel op verzoek van de groep. Dit stichtingsbestuur staat ten diensten van de groepsraad.

FunctieHuidigTermijn(Her)KiesbaarVervolg
VoorzitterLoes2per februari 2027per februari 2030
PenningmeesterConny1per februari 2027per februari 2030
SecretarisJonne2per februari 2026per februari 2029
Algemeen lidGertjan1per februari 2026per februari 2029
Algemeen lidBart2per februari 2025per februari 2028
Algemeen lidSiebren1per februari 2025per februari 2028
* vacant