Contributie

Dit kost een lidmaatschap van Scouting Tarcisius Ede

Bij het lidmaatschap van de Vereniging Scouting Tarcisius Ede hoort contributie. De contributie wordt onder andere gebruikt voor activiteiten, aanschaf en onderhoud van spelmateriaal en gebouw (de leiding krijgt wel training, maar géén vergoeding). Ook ben je als lid van Scouting Tarcisius automatisch ook lid van de Regio Neder-Veluwe en van Scouting Nederland. Daarmee kun je meedoen met regionale en landelijke activiteiten, ontvang je elk kwartaal het Scouting Magazine en ben je aanvullend verzekerd voor WA en ongevallen.

Contributie-overzicht

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt per 1 januari 2021:

Speltakcontributie
per kwartaal
contributie
per jaar
Bevers€ 42,97€ 171,88 
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
€ 55,62 € 222,48 
Eigenheimers€ 42,50 € 171,88 
OLC € 77,77
IJsvogels € 171,88 
buitengewoon leden € 40,44

Betaling

De contributie moet vóór de eerste dag van het kwartaal betaald worden. Na aanmelding stuurt de penningmeester een formulier voor machtiging tot automatische incasso. Betaling via automatische incasso garandeert dat het juiste bedrag altijd op tijd betaald wordt, zonder telkens weer gedoe met herinneringen en aanmaningen. De penningmeester stuurt altijd vooraf tijdig een aankondiging. De contributie voor de IJsvogels en Plusscouts (OLC- en WOT@-leden) is per kalenderjaar en wordt vóór januari geïnd.

Zomerkampbijdrage

De Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts gaan elk jaar op zomerkamp. Bij Scouting Tarcisius vinden we het zomerkamp een onlosmakelijk onderdeel (sterker nog: de finale!) van het scoutingseizoen, en dus vinden we het belangrijk dat leden dan meegaan. Daarom wordt een deel van het kampgeld gespreid betaald door een opslag bij de contributie. Op dit moment is dat € 10,00 per kwartaal. Deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage wordt niet gerestitueerd als het lid om welke reden dan ook toch niet meegaat met het zomerkamp; dit in verband met gemaakte kosten zoals het vroeg boeken van accommodatie.

Deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage is ongeveer één derde tot de helft van de totale kosten van het jaarlijkse zomerkamp. De rest moet bij werkelijke deelname betaald worden. Voor de welpen en de scouts is dit bedrag ongeveer €60,-. Voor de explorers en roverscouts geldt dat het bedrag per jaar kan verschillen, maar is over het algemeen hoger dan bij de welpen en scouts. Dit komt omdat zij op kamp gaan naar het buitenland en zelf het programma samenstellen.

Bankrekening

IBAN NL15INGB0002998505 t.n.v. Ver Scouting Tarcisius Ede Gld
BIC INGBNL2A