Contributie

Bij het lidmaatschap van Scouting Tarcisius Ede hoort contributie. De contributie wordt onder andere gebruikt voor activiteiten, aanschaf en onderhoud van spelmateriaal en gebouw. De leiding krijgt wel training, maar géén vergoeding. Ook ben je als lid van Scouting Tarcisius automatisch lid van de Regio Neder-Veluwe en Scouting Nederland. Daarmee kun je meedoen met regionale en landelijke activiteiten, ontvang je elk kwartaal het Scouting Magazine en ben je aanvullend verzekerd voor WA en ongevallen.

Contributie-overzicht

De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt per 1 januari 2023:

SpeltakContributie
per kwartaal
Contributie
per jaar
Bevers€ 47,-€ 188,-
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
€ 61,50€ 246,-
Eigenheimers€ 47,- € 188,-
OLC € 75,-
IJsvogels € 47,-€ 188,-
Buitengewoon leden € 45,-
geld Contributie

Contributie betaling

De contributie moet vóór de eerste dag van het kwartaal betaald worden. Bij de online aanmelding kunt u kiezen voor het automatisch incasseren van de contributie. Betaling via automatische incasso garandeert dan dat het juiste bedrag altijd op tijd betaald wordt. Voorafgaand aan de afschrijving stuurt de penningmeester altijd tijdig een aankondiging.

De betaling voor de IJsvogels en Plusscouts is per kalenderjaar en wordt vóór januari geïnd.

Indien leden geen gebruik maken van de automatische incasso brengen we per factuur €2,50 administratiekosten in rekening.

Scouting moet voor iedereen toegankelijk zijn. Indien u als lid of ouder/verzorger financieel minder draagkrachtig bent, neemt u dan contact op met onze penningmeester, er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.

Weekendkampbijdrage

Bij het lidmaatschap krijg je tweemaal per jaar de kans om deel te nemen aan een weekendkamp. De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de contributie en zullen op een later moment door de speltakleiding geïncasseerd worden. Het bedrag varieert tussen €5,- voor een standaard weekendkamp en maximaal €20,- voor een bijzonder weekendkamp.

Zomerkampbijdrage

De Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts gaan elk jaar op zomerkamp. Bij Scouting Tarcisius vinden we het zomerkamp een onlosmakelijk onderdeel (sterker nog: de finale!) van het scoutingseizoen. Wij vinden we het belangrijk dat leden meegaan op kamp.

Er wordt een deel van het kampgeld gespreid betaald door een opslag bij de contributie. Op dit moment is dat € 14,50 per kwartaal. In verband met gemaakte kosten, zoals het tijdig reserveren van de kampaccommodatie, wordt dit niet gerestitueerd als het lid niet deelneemt aan het kamp. Bij tussentijds lid worden (in de loop van het jaar) zal dit ingehaald moeten worden als het lid op kamp gaat. Voorbeeld: als je lid bent per 1 januari, moet je dus één kwartaal inhalen.

Deze contributie-gebonden zomerkampbijdrage is ongeveer een derde tot de helft van de totale kosten van het jaarlijkse zomerkamp. De rest moet bij werkelijke deelname betaald worden. Voor de welpen en de scouts is dit bedrag ongeveer €70,-. Voor de explorers en roverscouts geldt dat het bedrag per jaar kan verschillen. Dit is over het algemeen hoger dan bij de welpen en scouts. Dit komt omdat zij op kamp gaan naar het buitenland en zelf het programma samenstellen.

Bankrekening

IBAN NL15INGB0002998505 t.n.v. Ver Scouting Tarcisius Ede Gld
BIC INGBNL2A