Geschiedenis van Scouting Tarcisius

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren. In Ede is er al bijna 90 jaar een Scoutinggroep. Op deze pagina’s maak je kennis met Scouting Tarcisius Ede. Van hoe het begon in 1931 tot de huidige gang van zaken in de vereniging.

Vanaf 1930:
In 1931 start de Sint Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. Het is een katholieke jongensgroep, vandaar de Sint van Sint Tarcisiusgroep, een katholieke heilige. Tarcisius was een jonge geestelijke, die rond het jaar 255 door heidenen is vermoord omdat hij herkend was als christen, toen een vervolgde groep in de Romeinse wereld. Men beweert dat hij op weg was naar de gevangenen, om deze de communie te geven. Sint Tarcisius overleed op jonge leeftijd. Later is hij heilig verklaard en werd hij één van de beschermheiligen van de misdienaars.

Vanaf 1940:
De scoutinggroep groeit en draait goed. In de oorlog is “scouting”, zoals overal, officieel verboden. Echter heeft men stiekem, onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, toch geheime opkomsten. Eind jaren zestig neemt dhr. Wildenburg afscheid van de groep omdat het karakter van de groep verandert in een meer openbare groep en daarmee niet meer direct gekoppeld is aan de katholieke kerk. Dhr. Wildenburg blijft de groep echter een warm hart toedragen.

Vanaf 1970:
Na onderkomens in “De Slof” en bij Wolfs ijzergieterij krijgen we in 1967 twee lokalen in de kelder van het nieuwe jeugdhuis “De Brink” aan de Padberglaan. Door brand in 1971 wordt dit gebouw met de grond gelijk gemaakt. In 1972 worden de opkomsten in het nu stenen gebouw gehouden.

In september 1973 wordt landelijk de fusie ondertekend waarbij de vier grote padvindersorganisaties samen gaan tot één gezamenlijke jeugdbeweging: Scouting. De Tarcisiusgroep gaat samen met de meisjesgroep de Jeanne d’Arc-groep. De groep groeit door tot een algemene groep – het deel “Sint” voor Tarcisius verdwijnt.

Vanaf 1980:
In wisselende samenstelling door de jaren heen, met name in het aantal speltakken, krijgt de groep in 1983 het onderkomen waar jarenlang naar is uitgekeken: een eigen blokhut! De groep verhuist naar de Bosrand 21, waar de oude kantine van de hockeyclub gekocht is en verbouwd tot een echte blokhut. De blokhut noemen we “De Pieper”.

In 1986 wordt een speltak opgericht voor verstandelijk gehandicapte leden. De eerste leden zijn allemaal verbonden aan de instelling voor gehandicapten “De Hartenberg”. De speltak bestaat nu nog en heeft veel enthousiaste leden. Hiermee is onze groep de enige in de regio.

Als de scoutingorganisatie het spel voor gemengde (jongens en meisjes samen) speltakken aanbiedt, worden deze speltakken 1986 voor de jongste (bevers) en later ook voor de oudere leden binnen onze groep opgericht (scouts). De groep groeit en de blokhut wordt in 1989 deels verbouwd. De opslag gaat naar een externe locatie en de keuken gaat naar de oude plek van de opslag, zodat de oude keuken wordt ingericht als spellokaal voor de RSA en de Gidsen.

Vanaf 1990:
In 1991 viert de Tarcisiusgroep haar zestigjarig bestaan. We zijn er achter gekomen dat we in 1931 in plaats van in 1932 zijn opgericht!! Er wordt een groepsweekend in Lunteren gehouden. Ook het vijfenzestigjarig en zeventigjarig bestaan worden uitgebreid gevierd, met onder andere een groepsweekend voor alle leden.

Begin 90-er jaren zijn er plannen voor nieuw- of verbouw omdat ons huidige onderkomen te klein lijkt te worden en te oud wordt. Een en ander komt erg traag van de grond, door onder andere vertraging in het bestemmingsplan Bosrand. In de loop van de jaren wordt er telkens geprobeerd de nieuwbouw een zet te geven, maar door de bouw van de wijk Kernhem krijgt de Bosrand lange tijd geen prioriteit.

Vanaf 2000:
In 2001 wordt er weer aanvang gemaakt met ontwikkelen van het Bosrandgebied en wordt er een nieuwbouwcommissie ingesteld die voortvarend te werk gaat. Programma van eisen, financiële haalbaarheid en bestemmingsplan worden aan elkaar gekoppeld en uiteindelijk is er in december 2004 een goedgekeurd bestemmingsplan Bosrand. Na veel werk verzet te hebben, staat er een nieuw, nu stenen onderkomen.

In juli 2006 betrekt Tarcisius officieel het nieuwe gebouw op Bosrand 17a, de burgemeester komt het gebouw officieel openen. Omdat de exacte datum van oplevering nog niet bekend was tijdens het plannen van het jubileumweekend voor het vijfenzeventigjarig bestaan, vieren we dit nog op de kamplocatie in Lunteren.

Op 30 oktober 2006 wordt een reünie gehouden en zijn veel (oud-)leiding en (oud-)leden van de partij. Het was een gezellige en drukke avond.

Begin 2009 heeft een aantal ouders het initiatief genomen om een groot houthok/opslaghok te realiseren. Onder supervisie en sponsoring van het Edese bouwbedrijf Van Wagensveld is er door vele vrijwilligers in juni 2010 een robuuste schuur neergezet, die dankzij de prachtige vormgeving een passend podium biedt voor opvoeringen en presentaties. 26 juni 2010 is hok feestelijk geopend.

Vanaf 2010:
In 2011 wordt het 80 jarig bestaan gevierd en gaat de hele groep (zo’n 100 scouts) met zijn allen op kamp met tenten in Overasselt. Er wordt een jaar lang gezocht naar Elementen om daarmee Fai Shi te helpen. Alles wordt afgesloten met dit gezamenlijk kamp. 

Vanaf 2020:
Deze vullen wij samen in