Kalender

Kaderleden: Groepsoverleg 1 (met lunch om 12:30) | Tonttuhorde
Zaterdag, 19 September 2020, 13:00 - 15:00

Agenda groepsoverleg 

 

Datum: zaterdag 19 september 2020  (13:00 - 15:00) 

Organisatie: bestuur 


 1. Evaluatie afgelopen groepsactiviteiten  

  1. Zomerkampen/zomeractiviteiten

  2. Overvliegen

 2. Komende activiteiten  

  1. JOTA-JOTI in 2020 (16 tot en met 18 oktober)

  2. Kaderleden middag (za 7/11)

  3. Kerstpost

  4. Boerenkoolfuif

  5. Nieuwjaarsborrel

 3. Speltaknieuws  (rondje per speltak)

 4. Corona (maatregelen)

 5. Themamiddagen  

 6. Materiaal / gebouwbeheer  

 7. Wat verder ter tafel komt