Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging moet uiterlijk één maand voor de afloop van het laatste kwartaal van lidmaatschap gebeuren, doormiddel van het op de hoogte brengen van leiding van de betreffende speltak en de ledenadministratie. De contributie wordt gerekend tot het eind van het kwartaal dat het lid heeft aangegeven voor het laatst te willen meedraaien.

Voorbeeld: wanneer een lid wil stoppen vanaf 1 januari, moet de opzegging vóór 1 december bij de leiding en ledenadministratie bekend zijn. Dan wordt de contributie van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar (vanaf januari) niet meer afgeschreven.


    Ik wil opzeggen bij:

    Ik heb de speltakleiding / het onderdeel ingelicht.