Ondersteunende functies

Bij Scouting Tarcisius werken heel veel vrijwilligers op verschillende niveaus samen om het scoutingspel voor de jeugdleden mogelijk te maken. Het meest direct hebben ouders en jeugdleden met de speltakleiding te maken, maar achter de schermen gebeurt een heleboel om dit mogelijk te maken. In het Huishoudelijk Reglement vind u inzicht in dit systeem, hier maken we het levend door deze mensen voor te stellen. 

Ledenadministratie
Marieke is degene die voor ons de ledenadministratie en contributie-inning in SOL uitvoert en verwerkt. Wilt u informatie over een van beide zaken, dan kan dat via het contact formulier.

Praktijkbegeleider
Marcel is sinds 2015 praktijkbegeleider van Scouting Tarcisius. Marcel heeft meegewerkt aan het opstellen van de kwalificatiekaarten voor leiding, teamleiders, kampkwalificatie en kan daarnaast putten uit zijn lange ervaring als explorerbegeleiding en zijn loopbaan binnen de Tarcisius en Scouting Nederland.

Verhuurcommissie
Kristian staat aan de leiding van dit team, samen met diverse oproepbare mensen die graag even de sleuteloverdracht regelen maakt hij het verhuur mogelijk.

Materiaalbeheerder
André en Gertjan voeren deze taken samen uit. zonder deze toppers zouden de tenten lekken en de bijlen bot blijven.

Gebouwbeheerder
Onder leiding van Jan-Willem en Jeroen B. maar met een grote groep handige jongens onder zich is de Tarcsisius Super Klus Club (TSKC) ontstaan, namen die we niet mogen vergeten zijn: Ben, Bert, Erwin, Gertjan, Jaap, Jos, Luuk, Mathilde, Remco, Jonne en Martin

Arbofunctionaris
Robin K. is de man voor de arbo. hij ondersteunt en adviseert en laat regelmatig check uitvoeren.

Vertrouwenspersoon
Jan van het Hof, functioneert als vertrouwenspersoon, hij is geen actief lid binnen de groep. Hij bied de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan, onafhankelijk en objectief. De vertrouwenspersoon is daarmee een belangrijke schakel in het bieden van een veilig spel voor al onze jeugdleden. Klik HIER om direct contact met hem op te nemen.

Stichtingsbestuur
Loes, Jan, Jonne, Siebren, Saskia en Gertjan vormen samen het stichtingsbestuur. hier is het ontroerend goed ondergebracht en de stichting draagt zorg voor de financiële middelen om altijd een goed gebouw te hebben.

Oudervertegenwoordiger Oudervertegenwoordigers of andere wettelijk vertegenwoordigers nemen deel aan de groepsraad en desgewenst aan andere groepsactiviteiten. Zij brengen daar de belangen in van de niet-stemhebbende jeugdleden. Oudervertegenwoordigers kunnen verder de groep en het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het reilen en zeilen van de groep, in het bijzonder waar het de belangen van de jeugdleden aangaat en kunnen verder desgewenst meedoen en meedenken inzake activiteiten.