Ondersteunende functies

Bij Scouting Tarcisius werken heel veel vrijwilligers op verschillende niveaus samen om het scoutingspel voor de jeugdleden mogelijk te maken. Het meest direct hebben ouders en jeugdleden met de speltakleiding te maken, maar achter de schermen gebeurt een heleboel om dit mogelijk te maken. Naast de leiding staat een heel scala aan anderen: het verenigingsbestuur, de praktijkbegeleider, materiaalbeheerders, gebouwbeheerders, de verhuurcommissie, ledenadministratie, PR-ondersteuning en de stichting ter behartiging van belangen van Scouting Tarcisius Ede. Enig inzicht in dit systeem hopen we te bieden door deze mensen en functies voor te stellen. 

In het huishoudelijk reglement en ons waarden en normenboekje hopen we u meer inzicht te geven in de omgangsregels die wij als Scouting Tarcisius hanteren, maar ook bijvoorbeeld hoe de contributie is opgebouwd of aan welke kwaliteitseisen wij vinden dat een leidingteam moet voldoen. Het Huishoudelijk Reglement is in de groepsraad van maart 2017 in zijn totaliteit goedgekeurd. Voor het normen en waardenboekje zijn we als groep nog zoekende naar een meer passende naam, en er is nog een commissie aan het schrijven op basis van input vanuit de kaderleden. Zodra dit boekje af is, is het ook te downloaden.

 

Praktijkbegeleider
Marcel is sinds 2015 praktijkbegeleider van Scouting Tarcisius. Samen met de groepsbegeleider draagt hij zorg voor de kwaliteit van de leidingteams. Marcel heeft meegewerkt aan het opstellen van de kwalificatiekaarten voor leiding, teamleiders, kampkwalificatie en kan daarnaast putten uit zijn lange ervaring als explorerbegeleiding en zijn loopbaan binnen de Tarcisius en Scouting Nederland. In samenspraak met de betrokken leiding kijkt Marcel wat de persoonlijke ontwikkelpunten zijn om gekwalificeerd te worden op het gewenste vlak. 

Ledenadministratie
Vanaf december 2017 is er geen aparte persoon die de ledenadministratie en contributie-inning uitvoert. Deze activiteiten worden nu weer uitgevoerd door de penningmeester en secretaris van de vereniging. Wilt u informatie over een van beide zaken, dan kan dat via het contact formulier. Onderaan deze pagina. Bent of kent u iemand die geïnteresseerd is in de functie van ledenadministratie, dan kunt u dat ook kenbaar maken via eerder genoemd contactformulier. 

Vertrouwenspersoon
Scouting Tarcisius hecht er veel waarde aan om een goed contact te hebben met ouders en jeugdleden. Met alle vragen en opmerkingen mag u de leiding van de speleenheid of het bestuur benaderen. Samen kijken we dan of we oplossingen vinden. Meestal zijn problemen daarmee uit de wereld geholpen. Een enkele keer zal u misschien een probleem ervaren waar u niet mee naar leiding of bestuur wil, daarvoor hebben wij een vertrouwenspersoon verbonden aan de groep maar geen actief lid binnen de groep. Hij bied de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan, onafhankelijk en objectief. De vertrouwenspersoon is daarmee een belangrijke schakel in het bieden van een veilig spel voor al onze jeugdleden. ...

Verhuurcommissie/sleuteloverdracht
Onze blokhut wordt verhuurd aan bijvoorbeeld andere scoutinggroepen of verenigingen. Hoofd van onze verhuurcommissie is Kristian. Hij registreert alle aanvragen en stelt de huurcontracten op. Mariëlle, moeder van een jeugdlid, coördineert de sleuteloverdracht. Hierbij heeft ze hulp van Carla, Greet, Natascha, Wietske, Maureen en soms ook van leiding of bestuur, als het agendatechnisch niet uitkomt. Deze dames zijn allemaal ouder van een lid of zelf (oud)lid van de vereniging. Mocht u interesse hebben om ook te helpen, een vraag hebben over verhuur, of de blokhut zelf willen huren, dan kunt u het contact formulier gebruiken. Onderaan deze pagina.

Materiaalbeheer
Alle materialen die wij als vereniging gebruiken worden beheerd door Gertjan en André, met ondersteuning van Everdine en Jelmer.Alle materiaalbeheerders zijn al lang lid van Scouting Tarcisius, hebben zelf zodoende ook meer dan genoeg ervaring met deze materialen. Ook beheren ze de berging en het houthok qua inhoud. Deze mensen onderhouden het materiaal, zorgen voor tijdige vervanging en eerlijke verdeling van spullen tijdens de zomerkampen. Ook kan er via deze mannen materiaal (boedelbak, tenten, banken, tafels e.d.) worden gehuurd. De reeds geregistreerde uitleen van deze materialen kunt u vinden onder het tabblad verhuur.

Gebouwbeheer
Jeroen en Jan-Willem zijn sinds 2015 in duofunctie gebouwbeheerders van de vereniging. Beide heren zijn ouder van een lid van de vereniging en al sinds jaren op die manier aan Tarcisius verbonden. Klussen als lekkende kranen, kapotte deurklinken, gebroken ruiten of een lik verf of lak worden door hen uitgevoerd en/of georganiseerd. Als iemand een mankement in de blokhut constateert, melden zij dat intern, zodat deze klussenmannen hier actie op kunnen inzetten. Mocht u interesse hebben om ook een keertje te komen klussen of om lid te worden van gebouwbeheer, meld u dan aan. Hieronder de mogelijkheden tot contact. 

Fotoarchief

Scouting Tarcisius Ede
heeft een zeer rijk
fotoarchief.

Dit archief is voor alle kaderleden te bekijken en aan te vullen.

Ben je ouder/verzorger, oud-lid of jeugdlid? Neem dan gerust contact op het het Groepsbestuur als je foto's zoekt of hebt voor in het archief.

Vragen, opmerkingen of een keer komen kijken? Neem contact met ons op.