Oudervertegenwoordiger

Tarcisius draait op vrijwilligers die het beste met hun jeugdleden voor hebben. Het is heel belangrijk om, naast de vrijwilligers, ook de stem van de jeugdleden zelf vertegenwoordigd te hebben in de groep en daarvoor zijn oudervertegenwoordigers nodig. Zij zijn kunnen helpen de groep te sturen naar naar een hoger niveau, aangeven waar het belang van de jeugdleden zit en meedenken over de toekomst van de club

Ben jij een betrokken ouder/verzorger en wil je betekenisvol zijn voor de ontwikkeling van jouw en andere kinderen binnen Tarcisius? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de maand hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat doet Een oudervertegenwoordiger?

Hij of zij:

 • Neemt deel en heeft stemrecht in de Groepsraad en het Groepsoverleg.
 • Vertegenwoordigt de ouders en de jeugdleden van de eigen speltak.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het groepsbestuur.
 • Is betrokken/aanwezig bij de oudermomenten van de eigen speltak.
 • Communiceert met de speltakleiding om ouderparticipatie bij activiteiten of evenementen te vergroten.
 • Denkt mee met leiding/bestuur in het belang van de jeugdleden en/of hun ouders.

Waarvoor kan een ouder bij een oudervertegenwoordiger terecht?

 • Collectief verzamelen van ideeën en suggesties van ouders naar leidingteam/bestuur.
 • Bespreekbaar maken van andere zaken die de speltakleiding/bestuur aangaan.

Waarvoor kan een ouder niet bij de oudervertegenwoordiger terecht?

 • Individuele problemen van een kind en/of een gezin.
 • Vertrouwelijke zaken. (hiervoor is het bestuur/groepsbegeleiding/vertrouwenspersoon)

Regels voor oudervertegenwoordigers

 • Elke speltak heeft in principe één oudervertegenwoordiger.
 • De oudervertegenwoordiger heeft een kind bij de speltak die hij/zij vertegenwoordigt.
 • Een oudervertegenwoordiger kan maar één speltak vertegenwoordigen.
 • Een oudervertegenwoordiger kan geen lid van een leidingteam of bestuur zijn.
 • Een oudervertegenwoordiger gaat niet automatisch mee naar een volgende speltak als het kind overvliegt.
 • Een oudervertegenwoordiger wordt door de ouders van de betreffende speltak gekozen dan wel voorgedragen.
 • Elk nieuw scoutingseizoen wordt er een ouder benoemd. Dit kan dezelfde als het seizoen ervoor maar ook een andere zijn.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 2 uur per maand.
 • Er zijn 4 vergaderingen per jaar.