Over Tarcisius Ede

Scouting Tarcisius Ede identiteit

Tarcisius, een scoutinggroep gevestigd in Ede, daagt kinderen en jongeren uit met een gevarieerd spelprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling, inclusiviteit en samenwerking. De groep telt ongeveer 170 leden, verdeeld over verschillende, zowel gemengde als gescheiden leeftijdsgroepen.Wij zijn in het bezit een eigen terrein met klimtoren waar outdoor-activiteiten plaatsvinden. Tarcisius heeft zijn geschiedenis en identiteit verbonden aan Ede.

Doorlopende leerlijn

Scouting biedt voor elk kind en elke jongere een veilige, leerzame (speel)omgeving met uitdagende activiteiten die aansluiten op leeftijd en niveau. In het Scoutingprogramma zit een opbouw van jong tot oud. Hiermee sluiten wij aan bij de ontwikkeling die kinderen en jongeren doormaken. Deze opbouw heet de doorlopende leerlijn en omvat diverse elementen. Wat de doorlopende leerlijn van het Scoutingprogramma is, kun je HIER lezen.


De klimtoren – Uniek in Ede

Bij Scouting Tarcisius Ede hebben we een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor onze klimtoren. Deze leerlijn is geschikt voor alle speltakken van onze groep, van Bevers van 5 jaar tot Explorers van 18+. Hiermee bieden we onze leden de mogelijkheid om op een gestructureerde manier kennis te maken met klimmen en stap voor stap hun klimvaardigheden te verbeteren.

Onze doorlopende leerlijn bestaat uit verschillende niveaus, waarbij de leden steeds meer uitdaging krijgen naarmate ze hoger op de toren komen. Zo beginnen de welpen met het beklimmen en abseilen van klimtoren.

Bij de oudere speltakken worden de routes steeds uitdagender en de abseils langer en technischer waarbij de nadruk ligt op het leren van o.a. communicatie, zekeren en klim/abseiltechniek en touwentechnieken. Wanneer de klimtorenbegeleiding vindt dat aan het juiste niveau is voldaan kunnen de leden een insigne verdienen. Zo kunnen ze zichzelf uitdagen en grenzen verleggen, terwijl ze tegelijkertijd leren omgaan met verantwoordelijkheid en samenwerking.


Meisjes/jongens speltakken

Bij Scoutinggroep Tarcisius hebben wij bewust gekozen voor een jongens en meiden gemengde groep bij de bevers. Wij geloven dat het spel voor jongens en meiden in deze leeftijdsgroep nog weinig verschil nodig heeft. Dat jongens en meiden samen kunnen spelen en leren. Het is belangrijk om deze cohesie te behouden. Hier wordt de basis gelegd voor vriendschappen en respect voor elkaar.

Bij de welpen en scouts leeftijd scheiden wij de groepen in jongens en meiden. Dit doen wij omdat jongens en meiden in deze leeftijdsgroep vaak andere interesses hebben en zich anders ontwikkelen. De leiding kan zich dan beter richten op de specifieke behoeften en activiteiten van de jongens en meiden. Zo kunnen zij het beste uit hun scoutingervaring halen.

Vanaf de RSA hebben wij er weer bewust voor gekozen om gemengde groepen te hebben. De jongeren hebben dan een bredere kijk op de wereld en kunnen van elkaar leren. Ook hier hechten wij veel waarde aan respect voor elkaar en diversiteit.

Meiden op scouting

Het stereotype dat scouting voor jongens is klopt allang niet meer. Meiden zijn stoer en avontuurlijk! Het voordeel van scouting voor meiden is dat het een veilige en uitdagende omgeving biedt. Hierin kunnen zij zichzelf zijn, groeien en zelfvertrouwen opbouwen. Het gescheiden draaien van jongens en meiden bij de Welpen en Scouts biedt vooral voordelen voor meiden. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin meiden zichzelf kunnen zijn en op hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen. In essentie doen meiden dezelfde uitdagende activiteiten als jongens maar kan de leiding een betere begeleiding bieden.

Een meidenomgeving draagt bij aan het versterken van de zelfverzekerdheid en assertiviteit van meiden. Hiermee stimuleren wij ze om hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Ook biedt het gescheiden draaien de mogelijkheid om specifieke thema’s en activiteiten aan te bieden, die meer op meiden gericht zijn. Onderwerpen rondom leiderschap, lichaamsbeeld, zelfbeeld, sociale vaardigheden, gezondheid en relaties.


Inclusiviteit

Scouting Nederland & LHBTQIA+
Scouting & LHBTQIA+

Bij Scoutinggroep Tarcisius zijn we trots op onze open en inclusieve cultuur. We begrijpen dat sommige scouts zich meer thuis voelen in een specifieke groep. Soms wilt een lid bij een speltak horen, ongeacht of het een jongens- of meisjesspeltak is. Dit is geen belemmering om bij Tarcisius te komen. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht hun geslacht of achtergrond en zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze groep verrijkt. We streven naar een inclusieve omgeving en volgen de richtlijnen van scouting Nederland hierin.


Geschiedenis

Scouting Tarcisius Ede is opgericht in 1931 en bestaat al ruim 90 jaar. We vertellen je graag wie we zijn, hoe onze identiteit is ontstaan. Hieronder kun je onze hele geschiedenis lezen.

Vanaf 1930:

In 1931 start de Sint Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. Het is een katholieke jongensgroep, vandaar het woordje Sint in de naam. Sint Tarcisius is een heilige uit het katholieke christelijke geloof. Tarcisius was een jonge geestelijke, die rond het jaar 255 werd herkend als christen en als gevolg daarvan door de niet-christelijke Romeinen werd gedood.

Vanaf 1940:

In de Tweede Wereldoorlog is scouting voor het hele land officieel verboden. Echter heeft men stiekem, onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, toch geheime opkomsten. Eind jaren zestig neemt hij afscheid van de groep. Dhr. Wildenburg blijft de groep een warm hart toedragen. Sint Tarcisius wordt Scouting Tarcisius Ede en verandert in een openbare groep.

Vanaf 1970:

Na onderkomens in “De Slof” en bij Wolfs ijzergieterij krijgen we in 1967 twee lokalen in de kelder van het nieuwe jeugdhuis “De Brink” aan de Padberglaan. Door brand in 1971 is dit gebouw met de grond gelijk gemaakt. In 1972 zijn de opkomsten in het nu stenen gebouw gehouden.

In september 1973 wordt landelijk de fusie ondertekend waarbij de vier grote padvindersorganisaties samen gaan tot één gezamenlijke jeugdbeweging: Scouting. De Tarcisiusgroep gaat samen met de meisjesgroep de Jeanne d’Arc-groep. De groep groeit door tot een algemene groep – het deel “Sint” voor Tarcisius verdwijnt.

Vanaf 1980:

In wisselende samenstelling door de jaren heen, met name in het aantal speltakken, krijgt de groep in 1983 het onderkomen waar jarenlang naar is uitgekeken: een eigen blokhut! De groep verhuist naar de Bosrand 21, waar de oude kantine van de hockeyclub gekocht is en verbouwd tot een echte blokhut. De blokhut noemen we “De Pieper”.

In 1986 wordt een speltak opgericht voor verstandelijk gehandicapte leden. De eerste leden zijn allemaal verbonden aan de instelling voor gehandicapten “De Hartenberg”. De speltak bestaat nu nog en heeft veel enthousiaste leden. Hiermee is onze groep de enige in de regio.

Als de scoutingorganisatie het spel voor gemengde (jongens en meisjes samen) speltakken aanbiedt, worden in 1986 deze speltakken ook voor de jongste (Bevers) en later ook voor de oudere leden binnen onze groep opgericht (Scouts). De groep groeit en de blokhut wordt in 1989 deels verbouwd. De opslag gaat naar een externe locatie en de keuken gaat naar de oude plek van de opslag, zodat de oude keuken wordt ingericht als spellokaal voor de RSA en de Gidsen.

Vanaf 1990:

In 1991 viert de Tarcisiusgroep haar zestigjarig bestaan. We zijn er achter gekomen dat we in 1931 in plaats van in 1932 zijn opgericht!! Er wordt een groepsweekend in Lunteren gehouden. Ook het vijfenzestigjarig en zeventigjarig bestaan worden uitgebreid gevierd, met onder andere een groepsweekend voor alle leden.

Begin 90-er jaren zijn er plannen voor nieuw- of verbouw omdat ons huidige onderkomen te klein lijkt te worden en te oud wordt. Een en ander komt erg traag van de grond, door onder andere vertraging in het bestemmingsplan Bosrand. In de loop van de jaren wordt er telkens geprobeerd de nieuwbouw een zet te geven, maar door de bouw van de wijk Kernhem krijgt de Bosrand lange tijd geen prioriteit.

Vanaf 2000:

In 2001 wordt er weer aanvang gemaakt met ontwikkelen van het Bosrandgebied en wordt er een nieuwbouwcommissie ingesteld die voortvarend te werk gaat. Programma van eisen, financiële haalbaarheid en bestemmingsplan worden aan elkaar gekoppeld en uiteindelijk is er in december 2004 een goedgekeurd bestemmingsplan Bosrand. Na veel werk verzet te hebben, staat er een nieuw, nu stenen onderkomen.

In juli 2006 betrekt Tarcisius officieel het nieuwe gebouw op Bosrand 17a, de burgemeester komt het gebouw officieel openen. Omdat de exacte datum van oplevering nog niet bekend was tijdens het plannen van het jubileumweekend voor het vijfenzeventigjarig bestaan, vieren we dit nog op de kamplocatie in Lunteren.

Op 30 oktober 2006 wordt een reünie gehouden en zijn veel (oud-)leiding en (oud-)leden van de partij. Het was een gezellige en drukke avond.

Begin 2009 heeft een aantal ouders het initiatief genomen om een groot hout- en opslaghok te realiseren. Onder supervisie en sponsoring van het Edese bouwbedrijf Van Wagensveld is er door vele vrijwilligers in juni 2010 een robuuste schuur neergezet, die dankzij de prachtige vormgeving een passend podium biedt voor opvoeringen en presentaties. Op 26 juni 2010 is het hout- en opslaghok feestelijke geopend

Vanaf 2010:

In 2011 wordt het 80 jarig bestaan gevierd en gaat de hele groep (zo’n 100 scouts) met zijn allen op kamp met tenten in Overasselt. Er wordt een jaar lang gezocht naar Elementen om daarmee Fai Shi te helpen. Alles wordt afgesloten met dit gezamenlijk kamp. 

Vanaf 2020:

deze moet nog geschreven worden.