Over Tarcisius Ede

Tarcisius, een scoutinggroep gevestigd in Ede, daagt kinderen en jongeren uit met een gevarieerd spelprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling, inclusiviteit en samenwerking. De groep telt ongeveer 170 leden, verdeeld over verschillende, zowel gemengde als gescheiden leeftijdsgroepen.Wij zijn in het bezit een eigen terrein met klimtoren waar outdoor-activiteiten plaatsvinden. Tarcisius heeft zijn geschiedenis en identiteit verbonden aan Ede.

Doorlopende Leerlijn in Scouting

Scouting Tarcisius Ede biedt elke kind en jongere een veilige, leerzame omgeving met uitdagende activiteiten die passen bij hun leeftijd en niveau. Ons Scoutingprogramma is zorgvuldig opgebouwd om aan te sluiten bij de groei van kinderen en jongeren. Dit traject, bekend als de doorlopende leerlijn, omvat verschillende elementen die hun ontwikkeling ondersteunen. Wil je meer weten over de doorlopende leerlijn van ons Scoutingprogramma? Klik dan HIER!


De klimtoren – Uniek in Ede

Doorlopende Klimleerlijn bij Scouting Tarcisius Ede

Bij Scouting Tarcisius Ede hebben we een zorgvuldig ontwikkelde doorlopende leerlijn voor onze klimtoren. Deze leerlijn is toegankelijk voor alle speltakken, van de 5-jarige Bevers tot de 18+-jarige Explorers. Hierdoor kunnen we gestructureerd klimactiviteiten aanbieden en stapsgewijs de klimvaardigheden van onze leden verbeteren.

Onze doorlopende leerlijn omvat diverse niveaus, waarbij de uitdagingen toenemen naarmate de leden hoger op de toren klimmen. De welpen beginnen bijvoorbeeld met het beklimmen en abseilen van de klimtoren.

Bij de oudere speltakken worden de routes steeds uitdagender en de abseils langer en technischer waarbij de nadruk ligt op het leren van o.a. communicatie, zekeren en klim/abseiltechniek en touwentechnieken. Wanneer de klimtorenbegeleiding vindt dat aan het juiste niveau is voldaan kunnen de leden een insigne verdienen. Zo kunnen ze zichzelf uitdagen en grenzen verleggen, terwijl ze tegelijkertijd leren omgaan met verantwoordelijkheid en samenwerking.


Meisjes/jongens speltakken

Bij Scoutinggroep Tarcisius hebben wij doelbewust gekozen voor een inclusieve benadering door jongens en meiden samen te voegen in de Bevers. Wij zijn ervan overtuigd dat het spel voor kinderen in deze leeftijdsgroep weinig geslachtsgebonden differentiatie behoeft. Jongens en meiden kunnen samen spelen en leren, en het behoud van deze cohesie is van essentieel belang.

Bij de welpen en scouts leeftijd scheiden wij de groepen in jongens en meiden. Dit doen wij omdat jongens en meiden in deze leeftijdsgroep vaak andere interesses hebben en zich anders ontwikkelen. De leiding kan zich dan beter richten op de specifieke behoeften en activiteiten van de jongens en meiden. Zo kunnen zij het beste uit hun scoutingervaring halen.

Vanaf de RSA hebben wij er weer bewust voor gekozen om gemengde groepen te hebben. De jongeren hebben dan een bredere kijk op de wereld en kunnen van elkaar leren. Ook hier hechten wij veel waarde aan respect voor elkaar en diversiteit.

Meiden op scouting

Scouting biedt meiden een veilige en uitdagende omgeving om zichzelf te ontdekken en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De gescheiden activiteiten voor jongens en meiden bij de welpen en scouts hebben vooral voordelen voor meiden. Hierin kunnen zij zich op hun eigen tempo ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Een meidenomgeving versterkt de zelfverzekerdheid en assertiviteit. Hierdoor worden ze aangemoedigd om hun mening te uiten en voor zichzelf op te komen. Het gescheiden draaien biedt ook de kans om specifieke thema’s aan te bieden die op meiden gericht zijn, zoals leiderschap, zelfbeeld, sociale vaardigheden en relaties. We zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin alle leden, jongens en meiden, kunnen gedijen en groeien.


Inclusiviteit


Inclusiviteit bij Scoutinggroep Tarcisius

Binnen Scoutinggroep Tarcisius omarmen we met trots onze open en inclusieve cultuur. We realiseren ons dat sommige scouts zich meer verbonden voelen met een specifieke groep, los van traditionele geslachtsindelingen. Bij ons is er ruimte voor deze keuze. Of het nu gaat om een jongens- of meisjesspeltak, iedereen is welkom bij Tarcisius.

Scouting Nederland & LHBTQIA+
Scouting & LHBTQIA+

Wij hechten waarde aan een omgeving waarin alle individuen, ongeacht hun geslacht of achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelen. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze groep verrijkt en streven naar een inclusieve sfeer. Hierbij volgen we de richtlijnen van Scouting Nederland.Geschiedenis

1931 – Oprichting van de Groep

In 1931 vormden enthousiastelingen Scouting Tarcisius Ede. Aanvankelijk begonnen als de Sint Tarcisiusgroep, was dit een jongensgroep met een katholieke grondslag. De toevoeging “Sint” eerde Sint Tarcisius, een belangrijk figuur binnen het katholieke geloof. Hij kreeg in 255 erkenning als christen, maar werd later door niet-christelijke Romeinen gedood.

Tweede Wereldoorlog en Veranderingen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag officiële scouting stil in Nederland. Ondanks dit verbod hield onder andere Hopman Henk Wildenburg clandestiene bijeenkomsten voor de groep. De jaren zestig zagen het afscheid van Hopman Wildenburg, maar zijn invloed bleef aanwezig. Tegen het eind van dat decennium onderging de groep een metamorfose van katholiek naar openbaar, wat gepaard ging met een wijziging in de naam: Scouting Tarcisius Ede.

Jaren ’80 en Vernieuwingen

In 1983 werd een langverwachte mijlpaal bereikt: “De Pieper”, een eigen blokhut, opende zijn deuren. Deze nieuwe locatie ontstond na de aankoop en transformatie van een voormalige hockeyclubkantine aan de Bosrand 21. In 1986 werd een unieke speltak opgericht voor verstandelijk gehandicapte leden, voortkomend uit de instelling “De Hartenberg”.

Gemengde speltakken, waarin jongens en meisjes samen deelnamen, werden in 1986 geïntroduceerd. Dit omvatte de jongste speltakken, zoals de “Bevers”, en later ook de oudere leden binnen Scouting Tarcisius Ede, zoals de “Scouts”. Deze periode werd tevens gekenmerkt door groei, waarbij in 1989 de blokhut deels verbouwd werd om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de groep.

Fusie en Vernieuwing in de Jaren ’90

In september 1973 ging de Tarcisiusgroep op in een fusie met andere grote padvindersorganisaties, leidend tot één overkoepelende jeugdbeweging, “Scouting”. Hierbij kwam de Tarcisiusgroep samen met de meisjesgroep “Jeanne d’Arc”, en de naam werd ontdaan van het “Sint”.

De jaren ’90 brachten plannen voor nieuwbouw of renovatie voort, gestimuleerd door de beperkte beschikbare ruimte en de veroudering van het bestaande onderkomen. Deze plannen ondervonden echter vertraging door diverse factoren, zoals vertraagde ontwikkelingen in het bestemmingsplan voor het gebied genaamd Bosrand. Prioriteit werd gegeven aan de bouw van de wijk Kernhem, wat resulteerde in een langdurig proces.

Vanaf 2000

In 2001 werd het Bosrandgebiedontwikkelingsproject hervat en een nieuwbouwcommissie geïnitieerd. Na opstellen van eisen, beoordeling van financiële haalbaarheid en verkrijgen van een goedgekeurd bestemmingsplan Bosrand in december 2004, kwam uiteindelijk een nieuw stenen onderkomen tot stand.

In juli 2006 betrok Scouting Tarcisius Ede officieel het nieuwe gebouw op Bosrand 17a, dat feestelijk geopend werd door de burgemeester. Vanwege onzekerheden rond oplevering, vierde de groep haar 75-jarig bestaan op de kamplocatie in Lunteren. In oktober 2006 volgde een reünie, bijgewoond door veel oud-leiding en oud-leden.

In het begin van 2009 zette een groep ouders het initiatief voor de bouw van een ruim hout- en opslaghok. Onder supervisie en met sponsoring van het Edese bouwbedrijf Van Wagensveld, verrees in juni 2010 een stevige schuur. Behalve opslagruimte fungeerde deze schuur ook als podium voor optredens en presentaties. Op 26 juni 2010 werd het hout- en opslaghok feestelijk geopend.

Van 2000 tot 2010

In 2001 hernam de ontwikkeling van het Bosrandgebied en kwam een nieuwbouwcommissie in actie. Deze commissie stelde eisen op en beoordeelde financiële haalbaarheid. In december 2004 volgde goedkeuring van het bestemmingsplan voor Bosrand. Dit schiep ruimte voor uiteindelijke realisatie van een nieuw stenen onderkomen.

Verhuizing naar Bosrand 17a

In juli 2006 betrok Scouting Tarcisius Ede officieel het nieuwe gebouw op Bosrand 17a, waarvan de burgemeester de feestelijke opening verrichtte. Het vijfenzeventigjarig bestaan vond nog plaats op de vorige kamplocatie in Lunteren. Later, in oktober 2006, volgde een reünie waar veel oud-leiding en oud-leden present waren.

Initiatief voor een Opslaghok

In het begin van 2009 nam een groep ouders het voortouw bij de bouw van een groot hout- en opslaghok. Dankzij supervisie en sponsoring door het Edese bouwbedrijf Van Wagensveld, verrees in juni 2010 een stevige schuur. Behalve als opslagruimte diende deze schuur ook als podium voor optredens en presentaties. Op 26 juni 2010 vond de feestelijke opening plaats.

Van 2010 tot Heden

In 2010 brachten significante veranderingen door Scouting Nederland het opheffen van de “Estas”, “Kabouters” en “Gidsen”. Scouting Tarcisius Ede volgde dit pad en introduceerde nieuwe eenheden, zoals de “Jeanne d’Arc Vendel Scouts” uit voormalige Gidsen, de “Tonttuhorde” uit voormalige Kabouters, en de “Chillhorde” uit voormalige Estas.

Tachtigjarig Bestaan en Uitdagingen

2011 draaide om het tachtigjarig bestaan van Scouting Tarcisius Ede. Een gezamenlijk kamp in Overasselt, waar circa 100 scouts deelnamen, vierde dit jubileum. Het jaar bood gelegenheid tot diverse activiteiten om fondsen te werven voor het goede doel “Fai Shi”. Dit speciale jaar sloot af met een gezamenlijk kamp.

Een uitdagende periode volgde met een tekort aan leidinggevenden, wat leidde tot stopzetting van de “Chillhorde” en “Bevers” speltakken. Vastberadenheid en inzet brachten in 2020 een herstart van de “Bevers” speltak. Hierdoor keerden jonge kinderen vol enthousiasme terug naar scoutingavonturen, waar ze spelenderwijs de wereld van scouting ontdekten.

2020 en Toekomstperspectief

In 2020 toonde de leiding van Scouting Tarcisius Ede indrukwekkende inzet en creativiteit tijdens de coronapandemie. Ondanks uitdagingen werden manieren gevonden om het scoutingplezier te behouden en de leden betrokken te houden. De lancering van de “Thuis Scouting” website bood een schat aan activiteiten en spellen die thuis uitgevoerd konden worden. Dit initiatief inspireerde niet alleen de eigen leden, maar ook kinderen door het hele land.

Via videovergaderingen en online bijeenkomsten bleven de leden virtueel met elkaar verbonden. Virtuele spelletjesavonden, quizzen en online kampen werden georganiseerd om de scoutinggeest levend te houden. In 2021 vierde Scouting Tarcisius Ede haar negentigjarig bestaan. Ondanks de aanhoudende pandemie werd het 90+1 jubileum in 2022 groots gevierd op het scoutinglandgoed Zeewolde. Dit evenement benadrukte de veerkracht en saamhorigheid van de groep.

Scouting Tarcisius Ede kijkt vol enthousiasme naar de toekomst. De groep zet zich in om jongeren te inspireren, te laten groeien en avonturen te laten beleven. Met haar rijke geschiedenis blijft Scouting Tarcisius Ede een bron van plezier, ontwikkeling en vriendschap voor jongeren in Ede en omstreken.