Wie zijn wij?

Scouting staat voor avontuur en je grenzen verleggen! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. Via deze website houden we je op de hoogte van alles wat er binnen onze Scoutinggroep gebeurt. 

Wat is scouting?

Wat is Scouting nu precies? Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

Geschiedenis

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren. In Ede is er al bijna 90 jaar een Scoutinggroep. Op deze pagina’s maak je kennis met Scouting Tarcisius Ede. Van hoe het begon in 1931 tot de huidige gang van zaken in de vereniging.

In 1931 start de Sint Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. Het is een katholieke jongensgroep, vandaar de Sint van Sint Tarcisiusgroep, een katholieke heilige. Tarcisius was een jonge geestelijke, die rond het jaar 255 door heidenen is vermoord omdat hij herkend was als christen, toen een vervolgde groep in de Romeinse wereld. Men beweert dat hij op weg was naar de gevangenen, om deze de communie te geven. Sint Tarcisius overleed op jonge leeftijd. Later is hij heilig verklaard en werd hij één van de beschermheiligen van de misdienaars.

Elke scout weet ons te vinden

Adres

Blokhut “De Wildenburg”
Bosrand 17a
6718 ZN  Ede
info@tarcisius-ede.nl

Bank

IBAN NL15INGB0002998505
BIC INGBNL2A

Handelsregister

Scouting Tarcisius
KvK 09213935 Bosrand 17a, Ede

Stichting tot Behartiging van de Financiële en Materiële Belangen van de Tarciciusgroep
KvK 41047480 Bosrand 17a, Ede

 

Contributie

Bij het lidmaatschap van de Vereniging Scouting Tarcisius Ede hoort contributie. De contributie wordt onder andere gebruikt voor activiteiten, aanschaf en onderhoud van spelmateriaal en gebouw (de leiding krijgt wel training, maar géén vergoeding). Ook ben je als lid van Scouting Tarcisius automatisch ook lid van de Regio Neder-Veluwe en van Scouting Nederland. Daarmee kun je meedoen met regionale en landelijke activiteiten, ontvang je elk kwartaal het Scouting Magazine en ben je aanvullend verzekerd voor WA en ongevallen.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat uit ongeveer zes mensen. Samen dragen zij er zorg voor dat er op verschillende vlakken structuur is en blijft binnen de vereniging. Het bestuur ondersteunt de leiding in het bieden van kwaliteit van het scoutingspel. Even voorstellen:
Voorzitter: Ben is sinds 18 november 2019 voorzitter. Ben zijn zoon zit bij de Sioniehorde en daarnaast is hij fanatiek klusser.
Secretaris: Bert is in Juni 2020 verkozen als secretaris van de groep. Bert heeft een zoon en een dochter bij Tarcisius en vind het fijn dat hij op deze manier iets kan betekenen voor onze vereniging waarvan zijn kinderen al jaren deel uitmaken.
Penningmeester: Jos is vanaf maart 2017 penningmeester van de vereniging. Hij blijft in principe in functie tot maart 2020. Jos is vader van een jeugdlid, heeft al eerder bijgedragen aan het klusteam tijdens NL Doet.
(Extra) Bestuurslid: Arwen is algemeen lid van het verenigingsbestuur sinds maart 2019. Arwen richt zich in haar functie vooral op de vrijwilligers van onze verenging. Arwen is ook algemeen lid van het bestuur van Scouting Nederland. Binnen de Tarcisius is ze ook leiding bij de Scouts.
Groepsbegeleider: Annamien en Jonne zijn in de groepsraad van november 2019 gekozen als groepsbegeleiders. Annamien is jaren lang leiding geweest bij de Scouts. Ze kent de vereniging en het scoutingleven door en door. Jonne is ook vanaf jongs af aan betrokken bij Scouting. De functie vervullen ze dus samen.

Downloads